Det skjer 23. -24.  mai på Mestad Camping!

Bettan m/Ila Auto spelar opp til country i Teigdalen

Mange aktivitetar for barna                              Parkering og trafikal situasjon
 

Den store kvelden med Bettan og Ila Auto!

 

Endeleg er Ann Tayler og dansen i gang fredag 23. mai

 

Slik var stoda etter rigging torsdag 22. mai kl. 22.30

Campingplassen ved Evanger- mellom Bergen og Voss