Teigdalen country fest har ordnet med parkering til gjestene på jordbruks areal 250 m forbi Mestad camping, arealet er eiet av Heine Mestad som og eier Mestad camping.


Vi er og forberett på at det til tider kan bli stor trafikk fra Evanger til Mestad, en strekning på 5 km som vi vil dirigere manuelt i perioder hvor trafikken er som størst, blant de frivillige på arrangementet er det en erfaren securitas ansatt som vil lede, vurdere og organisere dette arbeidet.

For meir informasjon kontakt Rimstad Event tlf 90 29 70 11