Verkstad
Vi har eigen godkjend bilverkstad knytta til Mestad Camping. Her kan du få full service på både køyretøy og sykkel.